Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de
Firma IBM wprowadziła na rynek klienta Lotus Notes for Linux - pierwsze środowisko biznesowe do pracy grupowej, przeznaczone dla stacji roboczych z zainstalowanym systemem Linux. Wraz z Lotus Notes for Linux użytkownicy platformy Lotus Notes otrzymali możliwość wyboru alternatywnego, a co ważne, darmowego systemu operacyjnego.

Lotus Notes for Linux oferuje rozwiązania klasy biznesowej do obsługi działającej w systemie Linux poczty elektronicznej oraz kalendarzy. Użytkownicy systemu Linux po raz pierwszy mogą skorzystać z aplikacji, działających na platformie Notes/Domino. Biorąc pod uwagę obsługę systemu Linux w serwerach Intel oraz klasy mainframe, firma IBM oferuje teraz pełne wsparcie dla tego środowiska w zakresie Lotus Notes oraz Domino 7.

Dostępność IBM Lotus Notes dla systemu Linux jest również istotna dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Wiele małych i średnich firm rozpoczyna swoją działalność nie posiadając infrastruktury, środowisko Linux jest dla nich szczególnie atrakcyjną opcją ze względu na elastyczność i niskie koszty. Wykorzystanie rozwiązań Lotus Notes w systemie Linux daje małym i średnim przedsiębiorstwom środowisko pracy grupowej na poziomie korporacyjnym, które można skalować zgodnie z potrzebami firm. Aplikacje Lotus Notes rozwiązują szereg wyzwań biznesowych - od pomocy technicznej po przepływ procesów biznesowych.

Dzięki nowej aplikacji użytkownicy systemu Linux mogą korzystać z zalet pakietu Lotus Notes 7 - platformy współpracy, zawierającej ponad sto nowych i istniejących funkcji,
które pomagają zarządzać coraz większymi ilościami informacji oraz pracować bardziej efektywnie. Funkcje Lotus Notes 7 obejmują:
- System komunikacji klasy korporacyjnej - zaprojektowany jako najbardziej otwarta oraz zgodna z innymi rozwiązaniami platforma korporacyjna do pracy grupowej. Obecna wersja daje klientom najszerszy wybór w zakresie architektury pracy grupowej;
- Rozbudowany system kalendarzy i harmonogramów - w tym scentralizowane zarządzanie salami konferencyjnymi i zasobami, takimi jak sprzęt audio-wideo;
- Szerszą obsługę urządzeń mobilnych - użytkownicy mobilni mogą teraz korzystać
z tych samych funkcji offline, jak w środowisku Windows.

Jak wynika z badania Evans Data Corporation przeprowadzonego wśród 400 twórców oprogramowania, którzy pracowali lub obecnie pracują z oprogramowaniem Open Source, system Linux powinien prześcignąć Windows jako wiodąca platforma do tworzenia aplikacji. Dzięki pakietowi Lotus Notes dla systemu Linux klienci będą mogli skorzystać z tych samych mechanizmów bezpieczeństwa, elastyczności i niezawodności, jakie obecnie są dostępne
na serwerach z systemem Linux. Łatwość instalacji i konfiguracji systemu Linux na stacjach roboczych pomoże użytkownikom Lotus Notes zintegrować duży wybór aplikacji, udostępnianych bezpłatnie lub za niewielką opłatą od wielu partnerów biznesowych
i niezależnych twórców oprogramowania (ISV).

Wprowadzenie IBM Lotus Notes for Linux rozszerza skalę korzyści z programu "Migrate to the Penguin".

Lotus Notes dla systemu Linux nie tylko odpowiada na potrzeby jego użytkowników,
ale także wprowadza nowe możliwości dla setek partnerów biznesowych IBM,
którzy wdrażają bazujące na systemie Linux rozwiązania do obsługi poczty elektronicznej
i współpracy oraz tworzą aplikacje do tego systemu. Inicjatywa "Migrate to Penguin" oferuje partnerom biznesowym do dwudziestu tysięcy dolarów w zamian za skłonienie klientów
do migracji z rozwiązania Microsoft Exchange do IBM Lotus Notes i Desktop w systemie Linux.

IBM Lotus Notes for Linux jest dostępny jako część wersji 7. Wspiera system Red Hat Enterprise Linux 4, Update 3. Wsparcie dla Novell SUSE Linux Desktop For Enterprise
10 spodziewane jest w ciągu 90 dni od udostępnienia tego systemu klientom.
Począwszy od 24 lipca 2006 licencjonowani użytkownicy Lotus Notes będą mogli używać
w środowisku Linux oprogramowanie w wersji 7.0.1, bez żadnych dodatkowych opłat.

Źródło: IBM

© e-contact
Mapa serwisu       Formularz kontaktowy   

Ostatnia aktualizacja 15-03-2007 09:01 AM

Powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej strony