Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

Platforma pracy grupowej, komunikacji oraz aplikacji biznesowych.Opis produktu:
Lotus Notes Lotus Notes jest naturalnym dla serwera Domino narzędziem klienta. Udostępnia jednolity interfejs do skrzynki pocztowej, kalendarza, kontaktów i harmonogramów, a także wszystkich aplikacji stworzonych dla środowiska Lotus Notes/Domino.
Lotus Notes pozwala na dostęp do poczty elektronicznej Lotus Domino, jak również do innych kont pocztowych, dostępnych poprzez POP3 lub IMAP. Możliwość stosowania podpisów elektronicznych, szyfrowania wiadomości, filtrowania poczty przychodzącej, sprawdzania pisowni w wielu językach czynią Lotus Notes idealnym klientem poczty elektronicznej.
Notes pozwala również zarzadzać zadaniami, czasem i spotkaniami za pomoca kalendarza oraz listy zadań do wykonania.

Dzięki mechanizmowi replikacji Lotus Notes umożliwa pracę z dokumentami i aplikacjami bez połączenia z siecią. Pozwala to użytkownikom mobilnym na stały dostęp do informacji i gwarantuje aktualność danych poprzez automatyczną synchronizację replik w momencie połączenia z serwerem Domino. Poufne informacje przechowywane lokalnie są chronione poprzez kontrolę dostępu i mechanizmy kryptograficzne.
Lotus Notes obsługuje również funkcje komunikatora (instant messaging).
Funkcje przesyłania wiadomości oraz sprawdzania obecności są w pełni zintegrowane z intefrejsem skrzynki pocztowej, kalendarza, książki adresowej i aplikacjami Domino.

Zalety:
  • Uniwersalne oprogramowanie klienta.
  • Dostęp do aplikacji,dokumentów i poczty w ramach jednego interfejsu.
  • Wysokie bezpieczeństwo przechowywanych informacji.
  • Wygoda pracy i stały dostęp do informacji dla użytkowników mobilnych.
  • Wydajny mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego.
  • Wbudowane funkcje komunikatora.

Zasady licencjonowania:
Licencja na użytkownika. Cena katalogowa 146 Euro (netto)

Poczta elektroniczna

Kalendarz i planowanie

Aplikacje kompozytowe

Aplikacje biurowe© e-contact
Mapa serwisu       Formularz kontaktowy   

Ostatnia aktualizacja 02-04-2008 10:58 AM

Powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej strony